Unga med könsdysfori

               

Susanna Edlund, doktorand och psykolog på könsdysforimottagningen för barn och ungdomar i Region Skåne.

Under denna föreläsning kommer du att få höra hur det kan vara att vara ung med könsdysfori. Hur en utredning kan gå till och vad som händer sedan. För- och nackdelar med olika sorters insatser. Ett validerande förhållningssätt från omgivningen underlättar, hur skulle det kunna se ut? Föreläsningen varvas med fakta och möjligheter att få reflektera, ställa frågor och diskutera.

Att växa upp med en kropp som känns grundläggande fel och inte passar in på könsidentiteten, innebär många påfrestningar och utmaningar. Transvården finns till för att göra det möjligt att få en kropp som bättre överensstämmer med den en är. Den ökade förekomst av barn och unga som önskar könsbekräftande vård har dock skapat oro och det råder delade meningar om vad som är bästa sättet att hjälpa. Det är sällan ungdomen själv har tolkningsföreträde när nytta vägs mot risker. Maktlöshet och frustration är känslor som ofta beskrivs när väntan  och längtan efter förändring tar tid. Tonårsfasen i sig är även det en utmaning. För de som står bredvid, kan unga personer med könsdysfori ge upphov till osäkerhet kring bemötande och stöd. Önskemål om handledning är stort.

Ta del av Susannas bildspel 


Datum & tid

27 oktober

Klockan 08.30- 10.30

Föreläsare

Susanna Edlund

Delta 

Genom att ansluta till teams

Ingen föranmälan krävs

Kostnadsfritt

Om det skulle uppstå tekniska problem för föreläsare eller arrangörerna så finner ni all information här.

 


Det finns inga bokningar.

På denna sida använder vi oss av cookies. Genom att surfa vidare på denna sidan accepterar du användandet av cookies.