Mental Health First Aid (MHFA)

Kim Georgsson Heinvall MHFA Instruktör och har erfarenheter av att stötta personer med psykisk ohälsa. Leon Axbom delar sin egen berättelse om hur han fick hjälp med sin psykiska ohälsa bland annat genom MHFA.

Mental Health First Aid (MHFA), som utvecklats i Australien, på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten. Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning, att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. Kim berättar under föreläsningen om utbildningsprogrammet och tillsammans med Leon Axbom går Kim igenom programmets olika steg.

 

Första hjälpen till psykisk hälsa ökar kunskaper och beredskapen att hjälpa — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)


Datum & tid

9/10- 5/11

Längd

45 minuter

Föreläsare

 Kim Georgsson Heinvall & Leon Axbom


Det finns inga bokningar.

På denna sida använder vi oss av cookies. Genom att surfa vidare på denna sidan accepterar du användandet av cookies.