Logga in sammans.se

Samverkansutbildningen 24 september, 30 september och 9 oktober

Samverkansutbildning - Kunskap som ingång i samverkan

I utbildningen får vi mer kunskap om varandras arbete. Vi får inspiration och förståelse för vårt ibland komplexa och fantastiska välfärdssamhälle. Vi byter erfarenheter och träffar kollegor från andra verksamheter.

 

24 september  kl 09.00-16.30 - Hotell Rådmannen, Centralgatan 2 i Alvesta 

30 september  kl 13.00-16.30 - Digitalt

9 oktober  kl  09.00-13.00 inkl. lunch - Hotell Rådmannen, Centralgatan 2 i Alvesta 

För vem: Du som möter människor i ditt arbete som är i behov av insatser från två eller flera myndigheter samtidigt.

 

Citat från tidigare deltagare av kursen:

”Nya nätverket har skapats och en ökad kunskap om varandras olika arbeten för den enskilde individens bästa”.

”All insikt man fått kring komplexiteten kring individen gällande myndighetskontakter är helt suverän”.

Kommer personer du möter i vardagen märka att du har gått denna utbildningen? –”Ja, jag kommer tänka mer på hur jag bemöter och ställer frågor till de jag möter”.

 

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att maila oss här