Vi är gäster på alla arenor

Therese Stensson, Fältsekreterare, Arbete och välfärd Växjö kommun.

Utan samarbete är vi ingenting. För att kunna möta våra ungdomar samt unga vuxna i Växjö kommun är vi i behov av många samarbetspartners för att nämna några; socialtjänst, polis, vårdnadshavare, mötesplatser inom Växjö kommun, regionen samt övriga myndigheter. Detta för att vi ska kunna vara trygga vuxna med hög närvaro i ungdomsmiljöer. En av våra styrkor i det preventiva arbetet är just att kunna finnas på flera arenor och därigenom kunna skapa långvariga relationer som bär över tid.

Det är många som är nyfikna på fältgruppen och vårt faktiska arbete. Jag kommer därför att presentera olika scenarion när vi arbetar temabaserat runt en ungdom för att minska samt förebygga riskbeteende, missbruk och sträva mot en god psykisk hälsa.


Datum & tid

Föreläsningen ligger öppen dygnet runt mellan den 18 - 31 oktober. När du gjort bokningen får du ett bekräftelsemejl.

Längd

15 minuter

Föreläsare

Therese Stensson


Det finns inga bokningar.

På denna sida använder vi oss av cookies. Genom att surfa vidare på denna sidan accepterar du användandet av cookies.