Vård- och insatsprogrammet (VIP) för psykisk ohälsa

Detta kan du inte boka dig till då det inte visas någon film. Däremot kan du ta del av det webbaserade kunskapsstödet.

Vård- och insatsprogrammet (VIP) för psykisk ohälsa är webbaserade kunskapsstöd för dig som i ditt arbete möter barn, ungdomar, vuxna eller äldre. Vård- och insatsprogram finns för adhd, depression och ångestsyndrom, missbruk och beroende, Schizofreni och liknande tillstånd samt självskadebeteende. Innehållet är praktiskt användbart och beskriver hur du kan hjälpa den som har svårigheter inom dessa områden. VIP ger den kunskap som behövs i mötet mellan personal och individ och skapar förutsättningar för samordnade insatser med individens behov och delaktighet i centrum. Innehållet i VIP utgår från nationella riktlinjer och annan tillgänglig kunskap. Syftet är att vård- och insatsprogrammen för psykisk ohälsa ska öka användningen av evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap i mötet mellan personal och individ. Genom att sammanställa och tillgängliggöra olika kunskapsunderlag på en gemensam plats för både specialistpsykiatri, primärvård, socialtjänst och skola ökar förutsättningarna för likvärdiga insatser utifrån en helhetssyn.

Du hittar kunskapsstöden här: Nationella vård- och insatsprogram (vardochinsats.se)


Datum & tid
Längd

Ingen film enbart en webbadress


Det finns inga bokningar.

På denna sida använder vi oss av cookies. Genom att surfa vidare på denna sidan accepterar du användandet av cookies.