Unga hbtqi-personers levnadsvillkor och verktyg för att skapa förändring

Suzana Mocevic och Vanessa Sevedag är utvecklingsledare Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

2022 släppte MUCF den första stora kartläggningen av unga hbtqi-personers levnadsvillkor i Sverige sedan 2010. Rapporten visar på att det finns skillnader i levnadsvillkor mellan unga hbtqi-personer och unga heterocis-personer på flera viktiga områden, såsom skola, vård och fritid. För att komma till rätta med skillnaderna behöver kunskapen om, och bemötandet av unga hbtqi-personer utvecklas. MUCF erbjuder en rad olika webutbildningar som riktar sig till yrkesverksamma som möter unga.

Du kommer få ta del av några av MUCF:s utbildningar under seminariet. Utbildningspaketet Öppna skolan ger kunskap och verktyg om en öppen, trygg och inkluderande skola. Rätt att veta! är ett stöd för att skapa trygga och inkluderande samtal om ämnen som ibland kan vara svåra att närma sig.

Utbildningspaketet består av fyra webutbildningar som alla ger dig konkreta verktyg och stöd i hur du kan prata med unga enskilt eller i grupp. Sveriges ungdomspolitiska mål handlar om att unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhälls-utvecklingen. Hur säkerställer ni det i din kommun eller arbetsplats? Som hjälp på vägen till att säkra ungas demokratiska och mänskliga rättigheter, har MUCF tagit fram en modell som beskriver ett Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv.

   


Datum & tid

9-29 oktober

Längd

30 minuter

Föreläsare

Suzana Mocevic & Vanessa Sevedag


Det finns inga bokningar.

På denna sida använder vi oss av cookies. Genom att surfa vidare på denna sidan accepterar du användandet av cookies.