Ensamhet och social utsatthet i fritidshemmet

Helene Elvstrand och Lina Lago Linköping Universitet

”Jag har inte så ofta nån att leka med men jag har vant mig” säger en sexårig flicka till oss under det fältarbete vi genomförde på hennes fritidshem. Hennes och andra barns beskrivningar samt observationer i vardagssituationer i fritidshem ligger till grund för studien Barns utanförskap i fritidshem. Presentationen belyser fritidshemmet som en plats där elever på olika sätt kan vara utanför elevgemenskapen och detta relateras till de specifika villkor som råder i fritidshemmet avseende stora elevgrupper, lokalmässiga förutsättningar och en verksamhet som ofta präglas av rörlighet. Frågan vi ställer oss, och som också är något som behöver studeras vidare är, vilken betydelse dessa villkor får för elevers sociala relationer i fritidshem.

 

Helene är universitetslektor vid institutionen för beteendevetenskap och lärande. Hon är intresserad av frågor relaterade till barns delaktighet med speciellt fokus på barns rättigheter. Hon bedriver forskning i relation till fritidshem och är för närvarande verksam i projektet ’’Fritidshem i framtiden’’ med syftet att utveckla kvalité samt synliggöra fritidsverksamhet.

Lina är universitetslektor vid institutionen för Tema där stora samhällsfrågor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv studeras och analyseras. Hennes forskning berör barns perspektiv på olika aspekter av utbildningsinstitutioner och profession.


Datum & tid
Längd

37 minuter

Föreläsare

Helene Elvstrand

Lina Lago


Det finns inga bokningar.

På denna sida använder vi oss av cookies. Genom att surfa vidare på denna sidan accepterar du användandet av cookies.