Youth aware of mental health (YAM)

Maria Tjelander, kurator, Ungdomsmottagningen, Region Kronoberg

Youth Aware of Mental Health (YAM) är ett hälsofrämjande och preventivt skolprogram med fokus på psykisk hälsa. Syftet är att öka kunskapen om psykisk hälsa samt främja diskussion och utveckla färdigheter för att möta livets utmaningar. Detta görs genom föreläsning, dilemmaövningar, rollspel och diskussioner under sammanlagt fem timmar fördelat under tre veckor. Varje elev får också ett informationshäfte med sammanfattning av föreläsningen samt med kontaktuppgifter till olika vård- och stödorganisationer. En forskningsstudie bland drygt 11 000 skolelever i 10 europeiska länder visade att depressioner såväl som suicidförsök och suicidtankar minskade bland de som deltagit i YAM.


Datum & tid

Föreläsningen är, efter genomförd beställning, tillgänglig att se mellan 15-21 mars

Längd

30 min

Föreläsare

Maria Tjelander


Kompetensutvecklingsdagarna arrangeras i samarbete mellan

Det finns inga bokningar.

På denna sida använder vi oss av cookies. Genom att surfa vidare på denna sidan accepterar du användandet av cookies.