När vården möter gården och hästen som medarbetare

Charlotta Brag, socionom och verksamhetsutvecklare Växjö kommun

Hästunderstödda insatser kan vara en betydelsefull, utvecklande och hälsofrämjande resurs för personer med behov av stöd i sin livssituation. Interaktion med hästar och deras miljö har visat sig vara positivt för människor i behov av stöd för fysiska, psykiska, psykosociala och lärande funktioner. Bara under de senaste 20 åren har intresset ökat för den terapeutiska och pedagogiska betydelsen av hästen och dess miljö för individer med funktionsvariationer eller personer som är i andra livssituationer som kräver stödinsatser. Insatsen kan även användas för att bryta långvarig isolering.

Charlotta föreläser om ettårigt forskningsprojekt om grön rehabilitering med djur- och naturbaserade aktiviteter för unga vuxna hemmasittare med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Projektet var i samverkan mellan Region Kronoberg, Växjö kommun och Försäkringskassan i Växjö kommun.


Datum & tid
Längd

23 minuter

Föreläsare

Charlotta Brag


Det finns inga bokningar.

På denna sida använder vi oss av cookies. Genom att surfa vidare på denna sidan accepterar du användandet av cookies.