Föräldrar till vuxna barn med narkotikaproblem – en utsatt och bortglömd grupp

Torkel Richert är docent i socialt arbete vid Malmö universitet. Hans forskning handlar framförallt om vardagsliv, livsvillkor och utsatthet för personer med narkotikaproblem och deras anhöriga samt om vård och behandlingsinsatser på narkotikaområdet.

Föräldrar till vuxna barn med narkotikaproblem är en grupp som upplever många negativa konsekvenser och en stor utsatthet. Samtidigt beskriver de barriärer till bra hjälp och stöd både för egen del och för barnens räkning. I denna föreläsning presenterar jag resultat från ett nyligen avslutat forskningsprojekt om föräldrarnas upplevda konsekvenser, hjälpbehov samt kontakter med socialtjänsten och andra myndigheter. Jag presenterar också möjliga vägar till bättre stödinsatser.


Datum & tid

Föreläsningen ligger öppen dygnet runt mellan den 18 - 31 oktober. När du gjort bokningen får du ett bekräftelsemejl.

Längd

45 minuter

Föreläsare

Torkel Richert


Det finns inga bokningar.

På denna sida använder vi oss av cookies. Genom att surfa vidare på denna sidan accepterar du användandet av cookies.