Familjerelationernas påverkan på ungas mående

Lisa Kraska Socionom, Leg. Psykoterapeut, utbildad lärare och handledare i psykoterapi, Ätstörningsteamet/Förebyggande teamet Region Kronoberg och Monika Vencel Leg. Psykolog, Familjehälsan Region Kronoberg.

Ungas relationer till sin familj är betydelsefull i hur de mår. Det är sällan bara en faktor som ensam påverkar ungas mående. Det är flera i kombination, som ofta samspelar tillsammans. Det finns flera riskfaktorer i familjerelationer som påverkar och vidmakthåller ett nedsatt mående. Men, det finns också friskfaktorer som främjar ett gott välbefinnande. Vilka är dessa risk- och friskfaktorer?

Vi bjuder in dig till en föreläsning som belyser dessa risk- och friskfaktorer. Vår förhoppning är också att kunna hjälpa dig att tydliggöra och konkretisera vad du kan göra för att främja relationen med barn och ungdomar, som i nästa steg kommer främja deras mående.

  


Datum & tid

9-29 oktober

Längd

40 minuter

Föreläsare

Lisa Kraska & Monika Vencel

 


Det finns inga bokningar.

På denna sida använder vi oss av cookies. Genom att surfa vidare på denna sidan accepterar du användandet av cookies.