Datorspelsberoende

Sofia Ljung och Annika Hofstedt, Mottagning för spelberoende och skärmhälsa, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Det är helt nytt att se datorspelsproblematik som något som kan behöva behandlas inom vården. Gaming disorder (på svenska ungefär ”Datorspelsberoende”) har helt nyligen klassats som en diagnos av Världshälsoorganisationen. Vad finns det för tecken på att datorspelandet för med sig sådana problem att behandling/åtgärder kan vara aktuellt? Hur ser forskningsläget ut när det gäller den här nya diagnosen, och vilken typ av behandlingar finns det? Sahlgrenska universitetssjukhuset är första regionala verksamhet som erbjuder vård inom detta område, och man har också tagit fram en svensk behandlingsmanual som nu utvärderas och beforskas.

 

 


Datum & tid

Föreläsningen ligger öppen dygnet runt mellan den 18 - 31 oktober. När du gjort bokningen får du ett bekräftelsemejl.

Längd

30 minuter

Föreläsare

Annika Hofstedt och Sofia Ljung


Kompetensutvecklingsdagarna arrangeras i samarbete mellan

Det finns inga bokningar.

På denna sida använder vi oss av cookies. Genom att surfa vidare på denna sidan accepterar du användandet av cookies.