Barns och ungas användning av digitala medier och spel om pengar – ett kunskapsstöd för dig som möter föräldrar, barn och unga.

Anna Ståhl, strateg social hållbarhet ANDTS, Länsstyrelsen i Kronobergs län. Emma Johansson, folkhälsoutvecklare, Region Kronoberg.

Har du mött föräldrar som är osäkra på hur de ska prata om skärmtid och dataspel med sina barn? Många vuxna är oroliga för barns och ungas skärmanvändning och spelande. Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län har under flera år arbetat för att öka kunskapen och ge verktyg till aktörer i länet som möter barn, unga och deras föräldrar. Anna och Emma kommer på denna föreläsning att berätta mer om det föräldraskapsstöd som finns kopplat till barns och ungas användning av digitala medier och spel om pengar. Du kommer få ta del av ett konkret material som kan användas i mötet med föräldrar, samt i dialogen med barn och unga själva. 


Datum & tid

Föreläsningen ligger öppen dygnet runt mellan den 18 - 31 oktober. När du gjort bokningen får du ett bekräftelsemejl.

Längd

40 minuter

Föreläsare

Anna Ståhl och Emma Johansson


Det finns inga bokningar.

På denna sida använder vi oss av cookies. Genom att surfa vidare på denna sidan accepterar du användandet av cookies.