Barnens Bästa gäller! i Kronobergs län

Erika Lagergren Regional processledare

Kronobarnsmodellen bygger på att alla barn och unga i Kronoberg ska få likvärdiga och jämlika förutsättningar för en god uppväxt. Modellen vilar på barnkonventionen och barnets rätt att vara delaktig. Den bygger även i stor utsträckning på att skapa tillit mellan både barnet, vårdnadshavare och verksamheter i samhället men även mellan olika verksamheter.

Kronobarnsmodellen handlar om att alla verksamheter ska arbeta främjande för att så många barn som möjligt ska fungera utifrån sina förutsättningar. När någon uppmärksammar att något inte står rätt till kring ett barn ska det hanteras i ett så tidigt skede som möjligt. När det finns behov av samverkan kring barnet ska alla relevanta parter, med hjälp av olika verktyg och stöd, samverka.

Erika Lagergren som är processledare för det länsgemensamma arbetet tillsammans med länets kommuner och Region Kronoberg presenterar det övergripande arbetet. Vidare berättar representanter från Växjö kommun om deras arbete med Kronobarnsmodellen.

        


Datum & tid
Längd

Cirka 15 minuter

Föreläsare

Representater som idag arbetar efter Kornobarnsmodellen


Det finns inga bokningar.

På denna sida använder vi oss av cookies. Genom att surfa vidare på denna sidan accepterar du användandet av cookies.